Αγιορείτες
Πατέρες

Ἡ ἱστοσελίδα ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ δημιουργήθηκε ἀπό πνευματικά τέκνα τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων πού αγωνίζονται κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ, καὶ ἔχουν καθηκόντως διακόψει τήν μνημόνευση τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχου πατριάρχου Κων/πόλεως Βαρθολομαίου καί αὐτῶν πού ἔχουν ὐπογράψει τά αἰρετικά κείμενα τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης πού συγκλήθηκε τό Ἰούνιο τοῦ 2016.
Διαβάστε περισσότερα…