ΔΙΕΘΝΕΣ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ἐπιστήμη καὶ κοινωνία στὸν πόλεμο τῆς πανδημίας
Πάνω ἀπὸ 20 ἐπιστήμονες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο.

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2020

Ἡ τρομοκρατία τῆς προπαγάνδας τοῦ κορονοϊοῦ.

 Τὶ λέει ἡ Ἰατρικὴ Ἐπιστὴμη γιὰ τὸν κορονοϊό;

Οἱ ἀλήθειες, ποὺ τὸ κατεστημένο ἀπάνθρωπο καὶ ἐγκληματικὸ κυβερνητικὸ  παγκόσμιο σύστημα μᾶς ἀποκρύπτει καὶ πολεμάει.

Στίς 19 Σεπτεμβρίου 2020 στὴν Ἀθήνα, ἔγινε ἕνα Διεθνές Συνέδριο ὅπου συμμετεῖχαν 20 ἰατροὶ ἀπό διάφορα κράτη, ἐπειδὴ, ὅμως τοὺς ἀπαγόρευσαν νὰ συγκεντρωθοῦν ἐπὶ τὸ αὐτῷ, καὶ νὰ τὸ πραγματοποιήσουν δημοσίως μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ, ἔγινε διαδυκτιακὰ γιὰ εὐνόητους λόγους. Μεταδόθηκε ἀπὸ τὴν Ε.Ο.Ε. Channel καὶ ὑπάρχει ἀκόμη (πρὸς τὸ παρὸν) στὸ διαδίκτυο.

Γράφουμε, ἐπιγραμματικὰ μερικὲς ἀπὸ τὶς ἰατρικὲς ἀλήθειες τοῦ Συνεδρίου:


Γερμανὸς καθηγητὴς Dr. Guido G. Hofmanno.

Ἀνθρώπινη ἰατρικὴ στὸ Marburg Hambur.

Γιὰ τὶς μάσκες

 • Ἡ μάσκα δὲν ἐπιβάλλεται γιὰ λόγους ὑγείας, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀπομονώσουν τὰ παιδιὰ άπὸ τοὺς γονεῖς τους καὶ τὸ περιβάλλον. Δὲν ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τοὺς δικοὺς τους, ἀποκτοῦν ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορὰ. Ἀποσκοπεῖ στὴν χειραγώγησή τους. Τὰ ψυχικὰ τους τραύματα ἀπὸ τὴν χρήση τῆς μάσκας, εἶναι τόσο βαθειὰ μέσα στὴν ψυχολογία τῶν παιδιῶν, ὅπου δὲν μποροῦν μὲ καμμία ψυχοθεραπεία νὰ θεραπευθοῦν.
 • Δημιουργοῦν νέες ψυχώσεις στοὺς ἀνθρώπους, ὅπως ἡ ὑπερβολικὴ καὶ σχολαστικὴ καθαριότητα, (ποὺ καταντάει ψύχωση μικροβιοφοβίας).
 • Εἶναι ἕνας ἰὸς, ὅπως οἱ ἄλλοι ἰοί, ἀλλὰ τὸν χρησιμοποιοῦν γιὰ δικοὺς τους σκοπούς.
 • Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς ἰώσεις γιὰ νὰ ἀναπτύξει ὁ ὀργανισμὸς τὴν δικὴ του ἀνοσοποιητικὴ ἄμυνα. Μὲ τὴν μάσκα γίνεται τελείως τὸ ἀντίθετο, ἐξασθενεῖ τὸ ἀνοσοποιητικὸ καὶ γίνεται ἡ μάσκα ἑστία μολύνσεως.
 • Τὰ νέα ἐμβόλια εἶναι γενετικὰ καὶ διαμορφώνουν μία νέα κατάσταση στὴν ἀνθρωπότητα. Ὑπάρχει ὁλόκληρο βιβλίο ποὺ ἀποδικνύει, ὅτι τὰ νέα ἐμβόλια μπαίνουν στὸ DNA..

Dr. Stefano Montanari, Ἰταλὸς. Καθηγητὴς τῆς Φαρμακολογίας μὲ διατριβὴ στὴ Μικροχημεία.

 • Ὁ ἰὸς μεταδίδεται εὔκολα, ἀλλὰ ἡ φύσις μπορεῖ νὰ τὸν ἀντιμετωπίσει, ὅπως ὅλες τὶς ἰώσεις.
 • Στὴν ἀρχὴ ἔλεγαν ὅτι οἱ μάσκες εἶναι μὴ ἀποτελεσματικές καὶ εἶναι μόνο γιὰ τοὺς γιατροὺς. Ὁ Π.Ο.Υ δὲν συνιστοῦσε τὶς μάσκες γιὰ τοὺς ὑγιεῖς ἀνθρώπους. Στὸν Καναδὰ δὲν συνιστᾶται ἡ μάσκα.
 • Οἱ μάσκες δὲν εἶναι μόνο ἀναποτελεσματικές, ἀλλὰ μεταδίδουν καὶ ἰώσεις.
 • Τὰ αἴτια τῆς μεταδόσεως τοῦ κορονοϊοῦ, ὀφείλονται σὲ ἀνθρωπογενῆ αἴτια.

Atanos Mangarou. PhD Κλινικὴ.

 • Ἐγώ δὲν φοράω μάσκα, ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ φορᾶτε 2 καὶ 3 μάσκες γιὰ νὰ μὴ κινδυνεύετε…Ὅλοι οἱ ἄλλοι δὲν χειάζετε νὰ φοροῦν, ἀφοῦ φορᾶτε ἐσεῖς…
 • Ὅλοι οἱ σοβαροὶ ὀργανισμοὶ, μέχρι τώρα συμβούλευαν, ὅτι μόνο οἱ ἀσθενεῖς χρειάζονται νὰ φοροῦν μάσκες. Ἀπό τὸν Ἀπρίλιο καὶ μετὰ ἄλλαξαν καὶ λένε, ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ φοροῦν (πῶς θὰ πουλᾶνε μάσκες οἱ ἑταιρεῖες;)
 • Ὅμως αὐτοὶ οἱ Ὀργανισμοὶ δὲν μᾶς ἐνημέρωσαν τίποτε γιὰ τὶς μάσκες, οὔτε γιὰ τὸ ὑλικὸ, οὔτε γιὰ τὴν χρήση της.
 • Μέχρι τώρα δὲν ἔχουν γίνει ἀξιόπιστες ἔρευνες γιὰ τὶς μάσκες. Οἱ μάσκες εἶναι ἄχρηστες καὶ χωρίς νόημα, εἶναι γιὰ νὰ ξεχνᾶμαι τὸ πρόβλημα ( ἤ μᾶλλον τὸ ἀντίθετο γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε ὅτι εἴμαστε κατὰ φαντασίαν ἀσθενεῖς).
 • Tὰ τέστ δὲν ἔχουν ἐπιστημονικὴ ἀξιοπιστία, ἀφοῦ κατὰ 70% μόνο μπορεῖ νὰ εἶναι σωστὰ.

Dr. Martin Schonwald, ἰατρὸς ὀστεοπαθητικὸς.

 • Ὁ κορονοϊὸς εἶναι φτιαχτὸ πρόβλημα. Προέρχεται ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση.
 • Τά κανάλια ἔχουν μιὰ μόνιμη μονομέρεια. Ὅλα αὐτὰ ποὺ λέγονται γιὰ τὸν κορονοϊὸ εἶναι τόσο ὑπερβολικὰ ψέματα, ποὺ δὲν μπορεῖς νά τὸ πιστέψεις, ὅτι γίνεται κάτι τέτοιο.
 • Ἄν λυθεῖ αὐτὸ τό πρόβλημα μέσα μας, τότε θὰ μπορέσουμε νὰ δοῦμε καθαρὰ καὶ τὸ πρόβλημα καὶ δημοκρατικὰ νὰ τὸ λύσουμε.
 • Οἱ γιατροὶ ὀφείλουν νά δουλεύουν μὲ βάση τὸν ἱπποκρατικὸ ὅρκο τους, τὴν συνείδηση καὶ τὴν ἠθικὴ καὶ νὰ μή δέχονται ἐντολὲς ἔξωθεν ἀπὸ ἄλλες δυνάμεις.
 • Οἱ γιατροὶ νὰ ἑνωθοῦν κατὰ τῆς τρομοκρατίας.

Δημήτριος Κούβελας καθ. Κλινικῆς φαρμακευτικῆς καὶ Διευθυντὴς ἐργαστηρίου τῆς ἰατρικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.

 • Τὸ πρόβλημα εἶναι ὑπαρκτὸ καὶ μεταδόθηκε ἀπὸ τὴν Κίνα.
 • Οἱ πολίτες στερήθηκαν ἐλευθερίες καὶ δικαιώματα χάριν τῆς ὑγείας. Ἡ ὑγεία, ὅμως δὲν εἶναι μόνο ἡ σωματικὴ, εἶναι καὶ ἡ ψυχικὴ καὶ ἡ πνευματικὴ. Ἄραγε οἱ κυβερνήσεις δὲν μποροῦν νὰ φροντίζουν μόνο γιὰ τὴν σωματικὴ ὑγεία τῶν πολιτῶν.
 • Τὸ λούκ-ντάουν εἶναι λάθος, καταστρεπτικό.
 • Οἱ ὑποσχέσεις γιὰ ἐμβόλια εἶναι παραπλανιτικὲς, ὄχι δὲν μπορεῖ νὰ γίνουν, δὲν ὑπάρχει ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορονοϊοῦ.
 • Τὸ ἐρώτημα δέν εἶναι πόσοι ἀσθενεῖς θὰ σωθοῦν, ἀλλὰ πόσοι ὑγιεῖς θὰ χαθοῦν.
 • Νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἄμεσα ἡ πρωτοβάθμια περίθαλψη μὲ τὸν οἰκογενειακὸ ἰατρό.
 • Τὰ τέστ ποὺ κάνουν εἶναι ἡμίμετρα. Τὰ φάρμακα ποὺ χορήγησαν οἱ γιατροὶ εἶναι παράνομα. Οἱ θάνατοι ἐπιβαρύνουν ἀποκλειστικὰ τοὺς κυβερνητικοὺς καὶ τοὺς γιατρούς.
 • Ἀκολουθοῦν μία ἐγκληματικὴ μέθοδο. Μειώνουν τὴν πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κλείνουν τὰ νοσοκομεῖα τῶν λοιμωδῶν.
 • Δὲν ὑπάρχουν φάρμακα ποὺ πολεμοῦν τὸν ἰὸ, οὔτε θεραπεύουν. Οἱ μάσκες θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι προαιρετικὲς.
 • Χαρακτιρίζονται ὡς συνωμοσιολόγοι καὶ ἀκραῖοι, ὅσοι τολμοῦν νὰ προβάλλουν εὔλογα ἐρωτήματα καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένα.
 • Δημιουργοῦν ἕνα δαιμονικὸ ἐκφοβισμό. Στιγματίζονται καὶ διώκονται.
 • Ἡ ἐπιβολὴ τῆς μάσκας δημιουργεῖ ψυχολογικὰ προβλήματα, στρές, πανικὸ κ.α.

Ἰωάννης Αὐγουστᾶτος. Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτὴς.

 Ὁ κορονοϊὸς δημιούργησε μιὰ κατάσταση ἔκτατης ἀνάγκης. Πολλοὶ τὸ ‘’μένουμε στὰ σπίτια’’, τό διασκέδασαν στὴν ἀρχὴ, τὸ πῆραν σὰν εὐκαιρία γιὰ χαλάρωση, νὰ δοῦν ἀγαπημένες ταινίες, νὰ διαβάσουν βιβλία, νὰ ἀπολαύσουν μουσικὴ κ.α. Γρήγορα διαπίστωσαν, ὅτι ἡ πανδημία αὐτὴ τοῦ τρόμου δέν ἦταν καθόλου διακοπές.

 • Ἡ ἀντιφατικὴ ἐνημέρωση δημιούργησε καὶ δημιουργεῖ περισσότερο ἆγχος. Ἐξ αἰτίας τοῦ ἐγκλεισμοῦ ἄρχισαν νὰ αὐξάνονται τὰ συναισθήματα δυσπιστίας , θλίψης, νευρικότητας, σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ μόλις εἶχε βγεῖ ἀπό τὴν οἰκονομικὴ κρίση (δέν βγῆκε ἀκόμη). Ἡ δυσπιστία ἐπίσης ἔγινε πηγὴ ἔντασης καὶ διαπληκτισμῶν μεταξὺ τῶν πολιτῶν.Ἔχουμε, ἐπίσης ἐξάπλωση μικροφοφίας καὶ ὑποχονδρίας.
 • Τὸ κλείσιμο, πρόκειται γιὰ ἕνα μαῦρο φίδι, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀφήσει πληγὲς ποὺ δύσκολα θεραπεύονται.
 • Ἡ καταστολὴ ποὺ βιώνουμε εἶναι πρωτοφανὴς καὶ ἀδιανόητη γιὰ μιὰ σύγχρονη τεχνολογικὴ ἐποχή. Ἀπό παλαιότερες μελέτες, ἀπὸ τὴν καραντίνα τοῦ σάρς τοῦ 2003-2005 ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ μόνωσις λιγότερη τῶν 10 ἡμερῶν, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ μακροχρόνιες (ψυχολιγικὲς ) ἐπιδράσεις, εἰδικὰ σὲ ἄτομα μὲ εὔθραστο ψυχισμό. Ἀκόμη καὶ τρία χρόνια μετὰ τὴν καραντίνα, μπορεῖ νὰ ἐμφανισθοῦν τὰ συμπτώματα τοῦ μετατραυματικοῦ στρές, ὅπως ἡ κατάχρηση ἀλκοὸλ, ἡρεμιστικῶν καὶ παρανόμων οὐσιῶν (ναρκωτικὰ).
 • Ὁ φόβος τῆς κοινωνικῆς ἐπαφῆς ποὺ ἀποκτήσαμε καὶ ποὺ συνεχίζεται δυστυχῶς νὰ καλλιεργεῖται, στὴν ὁποία ὅποιος μᾶς πλησιάζει σὲ ἀπόσταση λιγότερη τῶν δύο μέτρων, εἶναι δυνητικὸς ἐχθρός, δὲν ξεπερνιέται (εὔκολα).
 • Λόγῳ τοῦ κορονοϊοῦ ὑπῆρξαν πολλές αὐτοκτονίες. Στὶς ΗΠΑ ἀπὸ τὸ 1941 ἔχουμε τὶς περισσότερες αὐτοκτονίες ἀπό τόν κορονοϊὸ, οἱ ὁποῖες δὲν ἀνακοινώθηκαν.
 • Ἡ τερατοποίηση τοῦ κορονοϊοῦ μὲ τὴν ἐξωπραγματικὴ θνησιμότητα, πού τοῦ ἀποδόθηκε ἀρχικὰ ὡδήγησε πολλὰ ἄτομα σὲ ἀκραῖες συμπεριφορές.
 • Πρόσφατα κάποιος βρέθηκε θετικὸς στὸν ἰὸ καὶ αὐτοκτόνησε γιὰ νὰ μὴ κολλήσει, λέει τὴν οἰκογένειά του.
 • Ὅσοι κολλήσουν γνωρίζουν συχνὰ τὴν ἀπόρριψη καὶ τὴν ἀποφυγὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ ἀντιμετωπίζονται μὲ φόβο καὶ καχυποψία. Στὸ ἐξωτερικὸ ζητήθηκε ἀπὸ ἄτομα θετικὰ νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν ἐργασία τους ἤ νὰ μετακομίσουν ἀλλοῦ, γιατὶ ἦταν οἱ μιαροὶ.
 • Σήμερα στιγατίζονται ὡς ἀρνητὲς καὶ συνωμοσιολόγοι ὅσοι τολμήσουν νὰ ἀμφισβητίσουν τὰ ὑπερβολικὰ μέτρα ποὺ ὁδηγοῦν στὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση καὶ τὴν ψυχοσωματικὴ καταρράκωση τῆς κοινωνίας.
 • Ἡ λογοκρισία καὶ ἡ πονικοποίηση τῆς κριτικῆς σκέψης εἶναι ἕνας ἐπιπρόσθετος παράγοντας ψυχολογικῆς βίας, ποὺ ἐξασκεῖται σήμερα σὲ ὅποιον τολμᾶ νὰ ὑποβάλλει εὔλογα ἐρωτήματα ἤ νὰ διατυπώσει ἐνστάσεις ἀκόμη καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένες.
 • Ἄν ἡ πολιτεία ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν πραγματικὴ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν δὲν θὰ κατεύφευγε σὲ ἕνα μονόδρομο ἀνακοινώσεων τῶν κυβερνητικῶν εἰδικῶν, ἀλλὰ θὰ ἐπεδίωκε τὸν δημόσιο διάλογο μὲ ὅλους τοὺς καταξιωμένους εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, ἕλληνες καὶ ξένους.
 • Ἡ ἐπιστήμη προάγεται μέσα ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν, τὴν διαλεκτικὴ ἀντπαράθεση ἀπόψεων καὶ ὄχι μέσα ἀπὸ τὸν φοβικὸ δογματισμὸ καὶ τὴν δαιμονοποίηση τῶν διαφωνούντων.
 • Ἀπαγορεύτηκαν οἱ κηδεῖες, ἀκόμη καὶ ὁ τελευταῖος ἀσπασμὸς στοὺς ἀγαπημένους τους, ἀκόμη καὶ κάθε νεκρὸς εἶναι ἐπικίνδυνος.
 • Τὰ ψυχολογικὰ ἀποτελέσματα τῆς μάσκας εἶναι τεράστια. Ἡ γενικευμένη χρήση τῆς μάσκας μαζὶ μὲ τὴν ἀνελεὴ τρομοκρατία τῶν Μ.Μ.Ε, συντηρεῖ μιὰ διάχυτη αἴσθηση κινδύνου ποὺ διεγείρει συνεχῶς τὸ συμπαθητικὸ σύστημα μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνιση πολλῶν ψυχολογικῶν διαταραχῶν.
 • Πέρα ἀπό τὴν καραντίνα, μεγάλη ψυχολογικὴ ἐπιβάρυνση προκαλεῖ ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον. Δέν ξέρουμε δηλαδὴ πότε αὐτὴ ἡ ἱστορία θὰ τελειώσει.
 • Μὲ ἀφορμὴ τὴν τεχνιέντως διογκουμένη κοροναϊκὴ κρίση καταστέλονται σημαντικὰ καὶ βασικὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, ψηφίζονται ἀντιδημοκρατικοὶ νόμοι καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα τεράστιο κυνήγι μαγισσῶν…

Dr. Reter Gotzsche (Γκόντζε). Δανὸς ἰατρὸς καὶ ἰατρικὸς ἐρευνητής.

 • Στὴν ὑπόθεση κορονοϊοῦ ὑπάρχει πολλὴ πολιτικὴ καὶ λίγη ἐπιστήμη.
 • Τὰ δρακόντια μέτρα ἀπέδωσαν ἐλάχιστα καὶ ἦταν τρομοκρατικά. Ἔδωσαν τὴν ἐντύπωση, ὅτι ὁ κόσμος δὲν πεθαίνει ἀπὸ τίποτε ἄλλο, μόνο ἀπό κορονοϊό. Ὁ κόσμος φοβήθηκε, δὲν πήγαιναν στὰ νοσοκομεῖα γιὰ τὶς παθήσεις του καὶ πέθαιναν στὰ σπίτια τους.
 • Στὴν Δανία κανένας δὲν πέθανε ἀπὸ κορονοϊό, ἀλλὰ ὑπάρχει πανικός.
 • Τὰ τέστ εἶναι παραπλανητικά.
 • Τὰ ἐμβόλια. Μόνο τὸ ἐμβόλιο τῆς ἀνεμοβλογιᾶς εἶναι ἀποτελεσματικὸ. Τὰ ἄλλα ἐμβόλια, ὅπως τῆς γρίπης δὲν ἔχουν ἀποτελέσματα. Ἔχουν ἀποδείξει, ὄτι τὸ ἐμβόλιο τῆς γρίπης, σὲ κάνει τὴν ἄλλη χρονιὰ πιὸ εὐαίσθητο νὰ μολυνθεῖς, ἀπὸ ἄλλες παραλλαγές τῆς γρίπης.
 • Τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορονοϊοῦ θὰ εἶναι καταστρεπτικὸ, διότι γίνεται γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους (καὶ ὄχι μόνον).
 • Αὐτὸ πού γίνεται εἶναι ἐγκληματικὸ, ἔχουν ἤδη ἀπαλλάξει τὶς φαρμακο-εταιρεῖες, ἀπό κάθε νομικὴ εὐθύνη γιὰ παρενέργειες καὶ δέν δίνουν στὴν δημοσιότητα τὰ στοιχεῖα, ποὺ θὰ περιέχει τὸ ἐμβόλιο.
 • Ὅταν οἱ ἐγκληματίες ζητοῦν περισσότερους νόμους καὶ τάξη γιὰ νὰ τοὺς προστατεύουν, γιὰ νὰ μή ἔχουν εὐθῦνες κλπ, (αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἐτοιμάζουν μεγάλο ἔγκλημα).
 • Δὲν ἐπιτρέπουν σὲ ἀνεξάρτητους ἐπιστήμονες-ἰατροὺς νὰ διαπιστώσουν τὰ στοιχεῖα του. Τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ θὰ ἔχει περισσότερες παρενέργειες, ἀπ’ ὅτι θὰ ὠφελήσει.
 • Τὸ νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ, αὐτὸ εἶναι φασιστικό (ὄπως καὶ ἠ μάσκα).
 • Ὁ γιατρὸς αὐτὸς σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία του ἔχει δώσει τόν τίτλο « Φονικὰ φάρμακα καὶ ὀργανωμένο ἔγκλημα».

Θεόφιλος Κωλέτης καθ. Ἰατρικῆς παν. Ἰωαννίνων.

 Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ κλεισίματος κυρίως στὴν νεολαία φάνηκαν στὶς ἐξετάσεις, ἦταν ὴ μείωση τῆς μαθήσεως, ἡ ἀντικοινωνικότητα, ἡ βίαιη συμπεριφορὰ, ἡ κατάθλιψη κ.α.

 • Δὲν ἀκούστηκε φωνὴ διαμαρτυρίας (ἐκτὸς ἐλαχίστων ), καταπατήθηκαν βασικὲς ἐλευθερίες, δὲν ἐπέτρεπαν νὰ ἐνημερώνεται ὁ κόσμος.
 • Οἱ κυβερνητικὲς ἀποφάσεις πρέπει νὰ λαμβάνονται συνολικὰ, ὁλικὰ καὶ ὄχι μεμονωμένα.

Dr. Suchart Bhakci, Εἰδικὸς Μικροβιολόγος, Ἰολόγος καὶ ἐπιδημίας τῶν Λοιμώξεων (Ταϋλανδὸς).

 • Ἡ ἐπιδημία ἔχει τελειώσει, αὐτὸ τὸ κῦμα γιὰ τὸ ὁποῖο μιλᾶνε εἶναι ψεύτικο.
 • Τὰ τέστ δὲν ἀποτελοῦν διαγνωστικὰ δείγματα τῆς κοινῆς ὑγείας καὶ δίνουν ψεύτικα ἀποτελέσματα.
 • Αὐτὸς ὁ κορονοϊός δέν εἶναι νέος, εἶναι ἑκατομμύρια χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε ἡ ζωὴ. Κινδυνεύουν μόνο αὐτοὶ ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ 80 ἐτῶν (διότι ἔχουν ἐξασθενημένο ὀργανισμὸ λόγῳ γήρατος). Οἱ ἄνθρωποι κάτω τῶν 70 ἐτῶν δέν χρειάζονται ἐμβόλιο.
 • Δὲν εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ μία γρίπη καὶ δὲν χρειάζεται κάτι περισσότερο ἀπ’ αὐτὸ. Αὐτὰ ποὺ γίνονται στὸν κόσμο, εἶναι γιατὶ κάποιοι τὸ θέλησαν.
 • Οἱ ἰοί, ποὺ ὑπάρχουν μέσα μας, περνᾶνε στὰ κύταρά μας, τότε τὸ ἀνοσοποιητικό μας σύστημα ἐνεργοποιεῖται ἀπὸ μόνο του καὶ τὰ καταστρέφει. Κάθε χρόνο συνηθίζουμε καὶ εἴμαστε ὅλο καὶ καλύτερα νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἰώσεις. Ἀκόμη καὶ αὐτὸς ποὺ ταξιδεύει δὲν κινδυνεύει, διότι οἱ ἰοὶ ταξιδεύουν καὶ αὐτοὶ παγκοσμίως.
 • Τὸ ἐμβόλιο ἁπλᾶ βάζει ἀντισώματα μέσα στὸ σῶμα μας γιὰ νὰ πολεμήσουν τὸν ἰὸ, ἀλλὰ δὲν ξέρουμε ἄν θὰ εἶναι τόσα , ὥστε νὰ τὸν νικήσουν. Τὸ ἐμβόλιο ἔχει δράση γιὰ τρεῖς μῆνες μόνο, μετὰ δὲν ἔχει ἀντισώματα γιὰ νὰ πολεμήσει.
 • Ἄραγε δὲν ὑπάρχει κανένα ἐμβολιο ἱκανὸ νὰ μᾶς προτατεύσει γιὰ πάντα.
 • Τὰ αἴτια τοῦ θανάτου εἶναι περισσότερο ἡ παχυσαρκία καὶ ὁ ἀνθυγιεϊνὸς τρόπος ζωῆς.
 • Στὴν Γερμανία ἡ Μέρκελ εἶπε, ὅτι ὁ κορονοϊὸς θὰ σταματίσει, ὅταν βγεῖ τὸ ἐμβόλιο. Γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶπε θὰ ντρεπόμουν ἄν ἤμουν Γερμανὸς, εὐτυχῶς ποὺ δὲν εἶμαι. (Καὶ, ὅμως ζεῖ στὴν Γερμανία καὶ ἔχει τὸ θάρρος καὶ λέγει δημοσίως αὐτὲς τὶς ἀλήθειες).
 • Ἡ Μέρκελ ἔχει ἤδη ἀγοράσει 24.000.000 ἐμβόλια. Ὅσα ἄτομα ἐθελοντικὰ ἔχουν κάνει τὸ ἐμβόλιο, ἔχουν παρενέργειες, ὑψηλὸ πυρετὸ καὶ πόνους. Ἔχουμε καὶ περιστατικὰ μὲ φλεγμονὴ στὸν νοτιαῖο μυελὸ, ποὺ σημαίνει παράλυση. Οἱ φαμακευτικὲς ἑταιρεῖες, ἁπλῶς προσθέσαν παρακεταμόλη στὸ ἐμβόλιο καὶ τὸ θεωροῦν ἀνεκτὸ. Στὴν Ἀγγλία συνεχίζουν τὶς δοκιμὲς χωρίς νὰ λαμβάνουν ὑπ’ὄψιν τους, ὅλα αὐτὰ.
 • Αὐτὸ εἶναι ἀνήθικο, κάνουν ἀνθρώπινα πειράματα.
 • Τέλος ἔκανε ἔκκλιση πρὸς ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες:

Ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ ξεσηκωθεῖτε, γιατὶ ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες διδάξατε στὸν κόσμο τὸν πολιτισμὸ πρὶν 2.500 χρόνια. Ἄν τὸ καταφέρετε καὶ τώρα θὰ εἶστε καὶ πάλι οἱ σωτῆρες τοῦ κόσμου. Καμμία ἄλλη χώρα δέν εἶναι κατάλληλη γιὰ κάτι τέτοιο, ὅσο ἡ Ἑλλάδα. Ἀπὸ ἐσᾶς περιμένουν νὰ δοῦν καὶ ἄλλες χῶρες γιὰ νὰ προχωρήσουν νὰ ξεσηκωθοῦν καὶ εἶναι ἕτοιμες. Νὰ τὰ βρεῖτε μεταξὺ σας, διότι τὸ χειρότερο εἶναι νά πολεμᾶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Ὁ κόσμος θὰ σᾶς χειροκροτίσει, θὰ σᾶς ἀναγνωρίσει γιὰ ἄλλη μιὰ φορά. Ὁ Θεὸς μαζί σας, ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ.

Σέ ἐρώτηση τοῦ προέδρου καὶ ὀργανωτοῦ τοῦ Συνεδρίου τοῦ ἰατροῦ Ἀνδρέα Γιαννοπούλου, ὅτι δὲν μποροῦμε μόνοι μας, ἀλλὰ ζητᾶμε καὶ τὴν βοήθεια σὲ ἕνα παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἀπάντησε:

Δὲν λέω νὰ τὸ φέρετε μόνοι σας εἰς πέρας, ἀλλὰ νὰ ξεκινήσετε. Μπορεῖτε νὰ κάνετε τὴν ἀρχὴ, νὰ σταματήσετε νὰ φορᾶτε μάσκες, ἐγώ δὲν φοράω πουθενὰ μάσκα καὶ ταξιδεύω παντοῦ. Νὰ σταματήσετε τὰ τέστ, νὰ διαμαρτυρηθεῖτε, νὰ μή ἀκολουθεῖτε αὐτὰ τά χαζὰ μέτρα, ὁ ἰὸς δὲν εἶναι σ’ αὐτὰ τὰ μέτρα. Ἔχετε ἕναν δικὸ σας ἡγέτη τὸν καθηγητὴ Ἰωάννη Ἰωαννίδη.


Ἀντώνιος Παπαντωνίου ε.α Ναύαρχος καὶ Νομικὸς.

 Ὁ ἄνθρωπος γιεννιέται ἀπὸ τὴν φύση του ἐλεύθερος, καὶ ἔχει δικαίωμα νὰ ἐκφράζει στὴ ζωὴ του, τὸ πιστεύω του, τὴν σκέψη κλπ. Αὐτὰ εἶναι νὰ δικαιώματα τῆς ζωῆς ποὺ δίνονται αὐτοφυῆ στὸν ἄνθρωπο.

 • Μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, τὸ 1948 καὶ γιὰ νὰ μὴ κινδυνέψει ἡ ἀνθρωπότητα νὰ αἰματοκυλιστεῖ μὲ ἕνα φασισμό, ἱδρύεται ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μὲ διεθνεῖς συμβάσεις, αὐτὸς ἰσχύει σὲ ὅλα τὰ κράτη παράλληλα μὲ τὸ Σύνταγμά τους. Αὐτὰ οἱ ἐλευθερίες καὶ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα καθορίζονται στὰ ἄρθρα 2 καὶ 5 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.
 • Ὁ κορονοϊὸς εἶναι μιὰ πλασματικὴ ἑπιδημία. Ἡ χρήση τῆς μάσκας καὶ τὸ θερμόμετρο εἶναι ἰατρικὲς πράξεις, οἱ ὁποῖες ἀπαγορεύονται χωρίς τὴν δικὴ μας συναίνεση νὰ γίνονται ἐπάνω μας.
 • Ὑπάρχουν διατάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ὅπου οὔτε νὰ σὲ ἀκουμπίσει ὁ ἰατρὸς δὲν ἐπιτρέπεται, χωρίς τὴν δική σου συναίνεση.
 • Μὲ τὸν κορονοϊὸ ἔχουμε τέτοια δικτατορία, ἡ ὁποία δὲν ἔχει γίνει ποτὲ, οὔτε καὶ μὲ τὸ πιστόλι στὸν κρόταφο, ποὺ λέμε.
 • Ἀπό τὶς 6/5 / 2010 στὴ Ἑλλάδα ἔχει καταλυθεῖ ἡ Δημοκρατία καὶ ἔχουμε μὲ νόμους τῆς βουλῆς μιὰ νομιμοποίση τῆς κατοχῆς, δὲν λειτουργεῖ τίποτε νόμιμο.
 • Δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ὑγεία μας, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς ὑποτάξουν. Πρέπει νὰ παίρνω ἄδεια ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ ζήσω, νὰ κινηθῶ κλπ.

Angelo Giorgianni,  Ἰταλὸς Δικαστικὸς πολιτικὸς.

 • Μόνο ἡ ἀλήθεια μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει τήν ἐλευθερία. Αὐτὴ ἡ κρίση δὲν εἶναι κρίση ὑγείας, εἶναι κρίση ἐλευθερίας.
 • Στὴν Ἰταλία ἀπαγορεύονταν οἱ ἀσθενεῖς νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σπίτια καὶ ἀπαγόρευαν καὶ στοὺς γιατροὺς νὰ μποῦν στὰ σπίτια.
 • Οἱ περισσότεροι θάνατοι ἦταν ἀπὸ τὶς μάσκες, καὶ τὶς διασωληνώσεις μὲ λάθος θεραπεία καὶ φάρμακα.
 • Ἔτσι ἔχουμε ἀνθρωποκτονίες καὶ ὄχι ἀσθένειες ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ κράτους καὶ τῶν ἰατρῶν γιὰ νὰ προκληθεῖ ὁ φόβος στὴν μάζα.
 • Εἶναι σὰν κάποιος νὰ ἔγραψε ἕνα σενάριο, μιὰ τραγωδία γιὰ νὰ παιχθεῖ σέ ὅλα τὰ κράτη. Τὸ ὑποχρωτικὸ ἐμβόλιο τὸ ἀποφασίζει ἡ παγκόσμια τὰξη πραγμάτων.
 • Ἔχουν μετατραπεῖ τὰ σπίτια μας σὲ κρατητήρια καὶ ἔχουμε κυρίως μιὰ κρίση Δημοκρατίας γιὰ τὴν ὁποία πρέπει νὰ λογοδοτήσουν ὅλοι τους.
 • Πολεμώντας τὴν μαφία συνειδοτοποίησα, ὅτι ἡ μαφία εἶναι ἕνα φαινόμενο σὲ ὅλα τὰ κράτη.
 • Πρέπει νὰ ὀργανωθοῦμε ἐναντίον τοῦ Π.Ο.Υ, δηλαδὴ τοῦ Π.Ο Θανάτου.
 • Σήμερα χαρακτηρίζονται αἱρετικοὶ ὅσοι ψάχνουν τὴν ἀλήθεια. Ἀλλὰ πραγματικοὶ αἱρετικοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὑπηρετοῦν τὸ σύστημα. Καὶ εἶναι οἱ καθεστωτικοὶ ἰατροὶ μαζὶ μὲ τὶς κυβερνήσεις καὶ τὸ τραπεζικὸ σύστημα, αὐτοὶ εἶναι οἱ κύριοι μοχλοὶ τοῦ κακοῦ.
 • Ὅλους αὐτοὺς μποροῦμε νὰ τοὺς χαρακτηρίσουμε ἐγκληματίες. Παίρνουν ἐντολὲς ἀπὸ τὸν Μπίλ Γκέϊτζ, ὁ ὁποῖος χρηματοδοτεῖ τὴν βιομηχανία τῶν πανδημιῶν. Μὲ τὰ ἐμβόλιά του ἔχουν στειρωθεῖ 1.500.000 γυναῖκες στὸν κόσμο καὶ 500.000 παιδιὰ παράλυτα.
 • Τὸ ἐμβόλιο ποὺ ἑτοιμάζουν εἶναι γενετικὸ μὲ RNA, τὸ ὁποῖο τροποιεῖ τὸ γονιδίωμα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ ἀλλάξει ἡ συμπεριφορὰ τοῦ κόσμου. Βλέπουν τὸν ἄνθρωπο σὰν κομπούτερ.
 • Ἤ θὰ γίνουμε μηχανὲς ἤ θὰ ἀντιδράσουμε. Ἄς φοβώμαστε, ὅμως περισσότερο τὴν συνειδησή μας, καὶ ὄχι αὐτοὺς.
 • Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι εἶναι ὁ ἰὸς ποὺ πρέπει νὰ ἐξαλείψουμε ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα.

Dr. Pasguall Mario Bacco. Ἰατροδικαστὴς, Νάπολη Ἰταλίας.

 • Οἱ ἐντατικὲς μονάδες ἀντί νὰ θεραπεύσουν σκοτώνουν τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς σκότωναν, μὲ τὸ νὰ παρέχουν περισσότερο ὀξυγόνο στοὺς πνεύμονες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πεθαίνουν ἀπὸ θρομβώσεις τοῦ αἵματος. Αὐτὸ διαπιστώνουν οἱ ἰατροδικαστὲς στίς νεκροψίες. Ὁ ἰατρικὸς σύλλογος ἐμπόδιζε τὶς νεκροψίες γιὰ νὰ μή γίνονται φανερὰ τὰ αἴτια, καθὼς καὶ τὶς ἐπισκέψεις τῶν ἰατρῶν στὰ σπίτια καὶ τὴν πρωτοβάθμια ἐπίσκεψη.
 • Ὁ κορονοϊὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς χιλιάδες ἰοὺς ποὺ συμβιώνουν μαζί μας. Εἶναι ἰὸς RNA, δηλαδὴ ἔχει μία δέσμη καὶ ὄχι ὅπως τὸ DNA, ποὺ ἔχει δύο δέσμες. Τὸ RNA μεταλλάσσεται συνεχῶς, ὅπως εἶναι καὶ ὁ ἰὸς τοῦ ἔϊτζ, γι’αὐτὸ καὶ δὲν μποροῦν νὰ παράγουν ἐμβόλιο, ἔτσι δὲν ὑπάρχει ἔμβόλιο καὶ γιὰ τὸν κορονοϊό. Τὸ μόνο ἐμβόλιο εἶναι τὸ φυσικὸ ἐμβόλιο. Ὁ μόνος τρόπος ποὺ μποροῦμε νὰ δημιουργήσουμε ἕνα φυσικὸ ἐμβόλιο εἶναι ἡ ἀνοσία τῆς ἀγέλης.
 • Οἱ μάσκες εἶναι πάρα πολὺ ἐπικίνδυνες. Ἡ μάσκα μειώνει τὸ ὀξυγόνο τοῦ αἵματος καὶ κάνει τὸ αἷμα τοξικὸ. Στὰ παιδιὰ εἶναι πιὸ σοβαρὰ τὰ προβλήματα. Αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι ἐγκληματικὸ γιὰ τὰ παιδιά.
 • Σήμερα ἔχουμε ἄλλα μέσα προστατευτικὰ, ὅπως τὰ ἀντιβιωτικὰ, τὴν ὑδροχλωρικίνη κ.α.
 • Αὐτὰ ποὺ γίνονται εἶναι μιὰ πολιτικὴ τρομοκρατία, εἶναι ἕνας πόλεμος. Οἱ γιατροὶ πρῶτα νὰ βροῦν τὴν ἀξιοπρεπειά τους (διότι τὴν ἔχουν χάσει).
 • Οἱ οὐδέτεροι γιατροί, καὶ γενικῶς ὅσοι δὲν διαμαρτύρονται δημοσίως ἔχουν τὴν χειρότερη θέση στὴν κόλαση.
 • Δὲν εἶναι μόνο οἱ γιατροὶ, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία ὑπεύθυνη.
 • Τὸ Χάρβαντ βγάζει ἀποφάσεις (τρελλὲς), ὅτι ὁ ἰὸς μεταδίδεται καὶ μετὰ ἀπὸ 8 ἡμερες ἀπὸ τόν θάνατο! Οἱ νεκροὶ δηλαδὴ μποροῦν νά βήξουν καὶ φταρνιστοῦν καὶ νὰ μεταδώσουν μικρόβια! Ἐπίσης ὅταν ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι τους οἱ ἄνθρωποι, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀγκαλιάζουν τὰ παιδιὰ τους καὶ τοὺς δικοὺς τους κ.α.

Lawger Drirk Sattelmaier. Νομικὸς, Γερμανία.

 Ἀνήκει στὴν ὁμάδα νομικῶν ποὺ ὑπερασπίζονται τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν ἔναντι στὰ κυβερνητικὰ μέτρα. Τό δικαίωμα στὴν ζωὴ, στὴν ἀσφάλεια, ὡς βασικὰ στοιχεῖα τῆς Δημοκρατίας.

 • Στὴν Γερμανία ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ δικαιώματα τοῦ πολίτου εἶναι τὸ δικαίωμα τῆς συγκέντρωσης καὶ τῆς δημόσιας διαμαρτυρίας. Ψηφίστηκε μετὰ τὸν Β’ παγκόσμιο πόλεμο γιὰ νὰ μὴ πέσουν πάλι στὸ φασισμό. Μπορεῖ ὁποιοσδήποτε νὰ διαμαρτυρηθεῖ, ἔστω καὶ ἐλάχιστος ἀριθμὸς ἀνθρώπων σὲ συγκέντρωση, καὶ ἁπλᾶ μόνο ἐνημερώνει τὴν ἀστυνομία γιὰ τὸ ποῦ καὶ πότε θὰ γίνει ἡ συγκέντρωση. Δὲν ζητάει οὔτε κἄν ἄδεια.
 • Ὅμως μὲ τὸν κορονοϊὸ γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπό 70 χρόνια τοὺς ἀπαγόρεψαν τίς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στὴ Γερμανία. Ἄρχισαν πάλι, νὰ πραγματοποιοῦνται, ὕστερα ἀπὸ πολλὲς ἀντιδράσεις, ἀπὸ τὸν Ἰούνιο καὶ μετὰ, ἀρχικὰ στὶς μικρές πόλεις καὶ μετὰ μὲ τὶς δύο μεγάλες συγκεντρώσεις στὸ Βερολῖνο, μὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, ὅπου ἀνέτρεψαν τὸν νόμο γιὰ ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό.
 • Βγεῖτε στοὺς δρόμους νὰ διαμαρτυρηθεῖτε, εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιὰ ἀκουσθεῖτε ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις.
 • Οἱ κυβερνήσεις καταργοῦν τὰ Συντάγματα καὶ τὰ δικαιώματα γιὰ νὰ περάσουν τὰ δικὰ τους μὲ τὴν βία καὶ τὸν φόβο.
 • Καὶ ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες νὰ εἶστε πάντα διαμαρτυρόμενοι καὶ μέ κρίση, ἄν θέλετε νὰ μείνει ὄμορφη ἡ Ἑλλάδα.
Προηγούμενο άρθροΑνδριούμαι
Επόμενο άρθροΕΚΚΛΗΣΙΑ @ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ