Συνεχίζοντας τήν παράδοση τῶν τυμπανιαῖων Λαυριωτῶν πατέρων, οἱ σημερινοί Λαυριώτης ἀναδεικνύονται χειρότεροι αὐτῶν, γκρεμίζοντας κελλιά πατέρων, ὅπου διακόπτουν τό μνημόσυνο τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαῖου. Πιστά καί πειθήνια ὄργανά του, ἔχουν ἐντολές ὅποιος ἀντιτίθετε σέ αὐτόν καί στά ἀντίχριστα σχέδιά τους, νά διώκετε πάραυτα. Πρός πίστωσιν τῆς ἀληθείας, καί πρός ἐνημέρωση τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος παραθέτουμε τίς φωτογραφίες ἀπό τούς βανδαλισμούς, ὄπου ἔλαβον  χώρα τήν καθαρά δευτέρα στίς 6/19-2-2018. Δέν σεβάσθηκαν οὔτε τήν ἠμέρα, οὔτε τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή, ἀλλά βάζοντας ἀλβανούς ἐργάτες, γκρέμισαν τά κελλιά καί πέταξαν στήν κυριολεξία τίς ἅγιες εἰκόνες, πού τήν ἐπόμενη Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ ἴδιοι πατέρες ἀπό τήν Λαύρα, ἔψελναν τό τροπάριο «Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνούμεν Ἀγαθέ», κατατάσοντας ὄμως μέ αὐτόν τόν τρόπο τούς ἐαυτούς τους, στό ἀνάθεμα τῶν εἰκονομάχων!

Εὐχόμαστε στούς σημερινούς αἱρετικούς οἰκουμενιστές καί εἰκονομάχους Λαυριώτες πατέρες νά καταλάβουν τό ἔγκλημα ὅπου διαπράττουν τόσο πρός τόν Θεό, ὄσο καί ἀπέναντι στούς μοναχούς πού διώκουν καί τούς πιστούς ὅπου θέλουν τούς Ἁγιορείτες νά κρατούν τήν Ὀρθοδοξία, καί ὄχι νά τήν διώκουν καί νά τήν προδίδουν.

 

Γέρων Σάββας, Ὀρθόδοξος Λαυριώτης