Τοιχογραφίες Εμμ.Πανσελήνου Πρωτάτον Καρυές του Αγίου όρους – 1290 μ.Χ

1317